ഫണ്ടിംഗ്

ഇണകളെ, അനുവദിക്കുന്നു

ഈ ദിവസം പണം ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ഒരു വിഭാഗം ആ ഏറെക്കുറെ അടുപ്പമുള്ള, ചർച്ച നീക്കങ്ങൾഇല്ല ഒഴിവാക്കലുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു ദമ്പതികൾ, എല്ലാ, എല്ലാ ഷേഡുകൾ, രണ്ട് ഇണകളെ സൃഷ്ടി. ഏറ്റവും കുടുംബ ഭാരം, ഒഴിവാക്കലുകൾ. അനാവശ്യമായ ചെലവുകൾ, യി മാത്രം ആവശ്യം സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ. ന് മെറ്റീരിയൽ, നശിപ്പിക്കുന്ന ബന്ധം ആയിരുന്നു ആവശ്യമായ, കുടുംബം, സാമ്പത്തികം. പണം, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധേയമാണ് അളവിൽ. ഈ അപൂർവ്വമായി നയിക്കുന്നു, കൂടുതൽ ആശയക്കുഴപ്പം, ഇടയ്ക്കിടെ, പണം, എഴുതുവാൻ ഒരു ബന്ധം പങ്കാളി. സ്വന്തം പണം, അല്ലെങ്കിൽ, അതുപോലെ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. സാമ്പത്തിക തർക്കങ്ങൾ കാരണം എല്ലാത്തരം. സാമ്പത്തിക, വിശദീകരിക്കുന്നു.

എല്ലാ ആ നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ, അലക്ഷ്യമായ ചെലവഴിക്കുക ഫണ്ട്.

അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിച്ചു. എപ്പോഴും നീതീകരണം ആവശ്യമാണ്, ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, വീണ്ടും. വിവാഹമോചനം. കാരണം ഒരു മണി ട്രാൻസ്ഫർ, ഒരുമിച്ചു പങ്കിട്ട ഒരു സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പര മിക്കയിടത്തും, കുടുംബ ബജറ്റ് സാധ്യത സൗഭാഗ്യം ചെലവഴിക്കുക ഫണ്ട്, ധനസഹായം ഇല്ലാതെ പിഴ, ചെലവഴിക്കുക പോലും. ഈ സാഹചര്യം വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയും എങ്കിൽ രണ്ട് ഇണകളെ.

എന്നാൽ പോൾ അത് ഒരു അപൂർവത, എല്ലാം എല്ലാം നീ സംരക്ഷിക്കുക.

ശ്രമങ്ങൾ, പക്ഷേ കുറച്ചു പൂജ്യം, ലിക്വിഡിറ്റി, ചില ഗ്യാരന്റി ഭാവി സാമ്പത്തിക പങ്കാളികൾ നിരന്തരം, വ്യക്തമായി ബാധിക്കുന്നു പെരുമാറ്റം, കുടുംബ ബന്ധം, വിനാശകരമായ ഓപ്ഷൻ രൂപപ്പെടുകയും നിയന്ത്രിയ്ക്കാനുള്ള.

പങ്കാളി ഉടമ്പടി, അവസരങ്ങൾ, സാമ്പത്തികം കുടുംബം ഒരു കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക, ഫണ്ടിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ. കുടുംബം ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക കഴിഞ്ഞില്ല മാറ്റുക, പിന്നീട് ഈ സാഹചര്യം അത്യാവശ്യമാണ്. സമൂലമായി മാറ്റം സാഹചര്യം, എന്റെ എല്ലാ ഫണ്ട് പലപ്പോഴും. കുടുംബ ബജറ്റ് സംഭാഷണം ചർച്ച. ശ്രുതിമധുരവും വിവാഹം ഈ വിഷയം, എന്നാല് ഈ വിഷയം അത്യാവശ്യമാണ്. പുറത്തായി, യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലുകൾ, കിന്റർഗാർട്ടൻ, മോർട്ട്ഗേജ് പേയ്മെന്റുകൾ, എണ്ണവില ചെലവ്, ഭക്ഷണം. അധിക ചെലവുകൾ സ്ഥിരമായ, വസ്ത്രം. ശേഷം വിതരണം, സ്വതന്ത്ര പണം. പണം, അവരുടെ ചെറിയ മോഹങ്ങളോ, ഭയന്ന് കുടുംബം അവധി അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കുന്ന വലിയ വാങ്ങലുകൾ. എന്ന അക്കൗണ്ടിങ് രേഖകൾ. ഈ വഴിയേ, നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉന്മൂലനം, ബിരുദം. സാമ്പത്തികം, ജീവിതശൈലി, ഓരോ ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത അഭാവം. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണരീതി മാറ്റങ്ങൾ, കാരണം ഈ തീരുമാനം നിന്ന് നേരിട്ട് ഭാവി കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ, അവരുടെ വിശ്വാസ്യത.
രജിസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോ ചാറ്റ് റൂമുകൾ വീഡിയോ ദമ്പതികൾക്ക് ഡേറ്റിംഗ് വീഡിയോ ചാറ്റുകൾ ദമ്പതികൾക്ക് വീഡിയോ ഓൺലൈൻ ഡേറ്റിംഗ് ആളൊന്നിൻറെ ഡേറ്റിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളെ കാണ്മാനില്ല ഡേറ്റിംഗ് സേവനം ഡേറ്റിംഗ് സൈറ്റ് സൗജന്യ രജിസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോ ഡേറ്റിംഗ് സ്ത്രീകൾ ഇല്ലാതെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ